Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

|

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku to szkoła dążąca do wszechstronnego rozwoju ucznia w atmosferze otwartości, przychylności, rozumienia jego potrzeb. W szkole uczniowie będą kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, by lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele będą stwarzać uczniom warunki do nabywania tych umiejętności.

Nasza szkoła, to bezpieczna i przyjazna placówka nastawiona na rozwój dzieci. Jej zadaniem jest nie tylko uczyć, ale i angażować rodziców, zacieśniać więzy rodzinne i rozwijać indywidualne zdolności uczniów.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Doświadczenie nauczycieli gwarantuje realizację założonych celów i bliską współpracę z rodzicami, w szczególności wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie, w celu zapewnienia realizacji zadań edukacyjnych, przy miłej współpracy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną i do podjęcia nauki w naszej szkole. Jestem przekonany, że z nami nauka nie sprawi Ci trudności, a Świat Ucznia będzie światem Twojego dziecka.

                                                                                                        Dyrektor Świat Ucznia PSP

                                                                                                                w Białymstoku

                                                                                                               Adam Jakoniuk