Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

Justyna Siomak-Szymusiuk - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek pedagogika ogólna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu w Warszawie, pracując na stanowisku nauczyciela -  wychowawcy. W 2012 roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Uczestniczyła w kursach m.in. Doskonalenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcję „Wychowanie bez porażek Thomas Gordon” „Nauczyciel – Rodzic, dogadajmy się”, „Glottodydaktyka – wczesna edukacja językowa wg metody prof. Bronisława Rocławskiego. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i pogodną. W wolnej chwili lubię czytać dobrą książkę. Prywatnie mama 2-letniego syna.
 

Anna Krajewska - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego.

Ukończyła studia w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w 2015 roku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zdobywając tytuł licencjata. Obecnie kontynuuje  naukę na studiach magisterskich  o tym samym kierunku oraz specjalności. Swoją praktykę i doświadczenie w zawodzie zdobyła również pracując jako opiekunka dzieci .
Jestem osobą kontaktową, otwartą i cierpliwą, szybko nawiązuję kontakty z dziećmi. Praca z nimi jest odpowiedzialna, ale daje ogromną satysfakcję. Uważam, że dzięki dzieciom my także możemy się wiele nauczyć m. in.: szczerości i radości życia.

 

Weronika Chmiel- nauczyciel zajęć umuzykalniających i muzykoterapiiimagek3